about us-3

ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Կաթիլ թեստ

Ճնշման փորձարկում

VBIB լցնող մեքենա հեղուկների համար

Սննդի դասի փաթեթավորման շարժական

Կախովի թեստ

Stack test

Վարդակ և թակել

Արտադրության տակ գտնվող տուփի մեջ 10 լիտր տոպրակ